Before you start!
ก่อนที่จะเริ่ม
Choose your language
เลือกภาษา

Find your

Best fit

Answer a few questions about your current bra,
and we'll tell you if you're wearing your best fit. When your bra
fits perfectly, everything changes. You'll see.

Bra Size

Sexy may be timeless, but your size can change.
Let's just start with your current size.

Sexy may be timeless, but your size can change. Let's just start with your current size.
BEFORE YOU START!

Wear a structured, non-padded bra (Not a bandeau, bralette or sports bra)
Take note of the bra's size

What size bra are you wearing?

The Straps

Comfort is key. Straps shouldn't feel too tight or fall off your shoulders.

Do you need to adjust your straps a lot?
Do you need to adjust your straps a lot?

Comfort is key. Straps shouldn't feel too tight or fall off your shoulders.

The Band

The band provides 80% of your bra's
support, so it should be snug, but not tight.

How does your band feel?
How does your band feel?

The band provides 80% of your bra's
support, so it should be snug, but not tight.

Band That Digs

If your band is digging in, it may just be fastened too tight.

Does fastening your bra on a looser hook help?
Does fastening your bra on a looser hook help?

If your band is digging in, it may just be fastened too tight.

Band That Rides Up

Wearing the same bra every day can cause it to lose its shape.

Do you tend to wear this bra multiple days in a row?
Do you tend to wear this bra multiple days in a row?

Wearing the same bra every day can cause it to lose its shape.

Band That Rides Up

Wearing the same bra every day can cause it to lose its shape.

Does fastening your bra on a tighter hook help?
Does fastening your bra on a tighter hook help?

Wearing the same bra every day can cause it to lose its shape.

THE CUPS

The best-fitting cups are smooth and seamless without gaps or spilling.

How do your cups fit?
How do your cups fit?

The best-fitting cups are smooth and seamless without gaps or spilling.

THANK YOU!

Please check your email.
If you do not receive an email within a few minutes, please check your junk folder.

LOOKS LIKE YOU ARE WEARING THE RIGHT BRA SIZE!

Your bra size can change every 6 months. Get fitted by one of our Bra Fit Experts at our Mandarin Gallery & Vivo City stores.
Plus, click to redeem 20% off any bra when you get fitted.

มาหาไซส์ที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

เพียงตอบคำถามตามนี้ และทางเราจะแนะนำคุณว่าคุณสมควรใส่ไซส์อะไร

ไซส์ของเสื้อใน

ความเซ็กซี่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ไซส์นั้นสามารถเปลี่ยนได้

ความเซ็กซี่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ไซส์นั้นสามารถเปลี่ยนได้
ก่อนที่จะเริ่ม

คุณผู้หญิงสมควรรลองสื้อชั้นในที่มีโครง

ตอนนี้คุณใส่ไซส์อะไรอยู่

สายเสื้อใน

ความสบายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด

คุณจำเป็นที่จะต้องปรับสายเสื้อในบ่อยไหม
คุณจำเป็นที่จะต้องปรับสายเสื้อในบ่อยไหม

ความสบายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด

รอบตัวเสื้อใน

รอบตัวของชุดชั้นในเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ทหน้าอกถึง 80 %
เราควรเลือกขนาดที่พอดีไม่รัดแน่นหรือหลวมเกินไป

สายรอบตัวรู้สึกยังไง
สายรอบตัวรู้สึกยังไง

รอบตัวของชุดชั้นในเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ทหน้าอกถึง 80 % เราควรเลือกขนาดที่พอดีไม่รัดแน่นหรือหลวมเกินไป

รอบตัวรัดเกินไป

หากวงของคุณกำลังขุดอยู่ก็อาจจะแน่นเกินไป

การสวมชุดชั้นในด้วยตะขอโยกช่วยได้หรือไม่?
การสวมชุดชั้นในด้วยตะขอโยกช่วยได้หรือไม่?

หากวงของคุณกำลังขุดอยู่ก็อาจจะแน่นเกินไป

รอบตัวไม่พอดี

การสวมชุดชั้นในแบบเดียวกันทุกวันอาจทำให้รูปร่างเสีย

คุณมีแนวโน้มที่จะสวมใส่เสื้อชั้นในนี้หลายวันหรือไม่?
คุณมีแนวโน้มที่จะสวมใส่เสื้อชั้นในนี้หลายวันหรือไม่?

การสวมชุดชั้นในแบบเดียวกันทุกวันอาจทำให้รูปร่างเสีย

รอบตัวไม่พอดี

การสวมชุดชั้นในแบบเดียวกันทุกวันอาจทำให้รูปร่างเสีย

การสวมชุดชั้นในด้วยตะขอโยกช่วยได้หรือไม่?
การสวมชุดชั้นในด้วยตะขอโยกช่วยได้หรือไม่?

การสวมชุดชั้นในแบบเดียวกันทุกวันอาจทำให้รูปร่างเสีย

คัพเสื้อใน

คัพที่เหมาะสมที่สุดนั้นราบรื่นและไร้รอยต่อโดยไม่มีช่องว่างหรือหก

คัพของคุณเหมาะที่สุดแล้วหรือยัง
คัพของคุณเหมาะที่สุดแล้วหรือยัง

คัพที่เหมาะสมที่สุดนั้นราบรื่นและไร้รอยต่อโดยไม่มีช่องว่างหรือหก

ขอบคุณค่ะ

กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลภายในไม่กี่นาทีโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะของคุณ

ดูเหมือนว่าคุณใส่ขนาดชุดชั้นในที่ถูกต้อง

ขนาดชุดชั้นในของคุณสามารถเปลี่ยนได้ทุก 6 เดือน รับการวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ Bra Fit ของเราที่ร้าน Central World & ICONSIAM ของเรา นอกจากนี้คลิกเพื่อแลกรับส่วนลด 20% บราใด ๆ เมื่อคุณได้รับการวัด